TVX-IMT160 | Techvalley Co., Ltd.


2D X-ray

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Tốc độ kiểm tra cao nhất
Thành phần Shield, phần Solder Hidden tối ưu hóa phát hiện

TVX-IMT160

Các ứng dụng

  • Mobile Parts
  • PCB/FPCB
  • Camera Module
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • - Phụ tùng và thiết bị kiểm tra thép chính xác cỡ nhỏ và trung bình
  • - Xáo trộn hình ảnh và Xóa chồng lên Hình ảnh
  • - Sử dụng máy dò X-quang công nghiệp có Độ phân giải Cao
  • - Thiết kế và chế tạo tủ chống cháy hoàn chỉnh
  • - Áp dụng dụng cụ chính xác cao để đo chính xác

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 160 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 200mm x 300mm
Focal Spot 1um
Dimension (mm)(W x D x H) 1,800 x 1,550 x 1,650
Weight 1,850kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP