Mobile Parts | Techvalley Co., Ltd.


Các ứng dụng

Nhấp vào biểu tượng bên dưới

Mobile Parts

Hệ thống AXI, tự động phát hiện các khuyết tật bằng cách sử dụng các hình ảnh kiểm tra có được thông qua phần mềm tự chụp hình được cài đặt trong thiết bị, có thể kiểm tra các mục khác nhau, Nó có khả năng phát hiện tuyệt vời đặc biệt là trong việc kiểm tra các bộ phận di động. Gần đây, vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm di động là một vấn đề toàn cầu. Điều này là do các sản phẩm xấu ảnh hưởng xấu đến sự nhận biết thương hiệu toàn cầu. Hệ thống AXI của Tech Valley là giải pháp tối ưu cho việc này.

Sản phẩm

+
Chi tiết

Sản xuất công nghiệp sáng tạo 4.0 Mô hình của thời đại
Tối ưu hóa hệ thống kiểm tra cho xây dựng nhà máy thông minh

HAWKEYE9000 AXI
+
Chi tiết

Sản xuất công nghiệp sáng tạo 4.0 Mô hình của thời đại
Tối ưu hóa hệ thống kiểm tra cho xây dựng nhà máy thông minh

HAWKEYE9030 AXI/2.5D
+
Chi tiết

Tablet PC và thiết bị kiểm tra điện tử
Kiểm tra bên trong các sản phẩm điện tử và vật liệu nước ngoài của thành phẩm, kiểm tra khuyết tật

HAWKEYE8000
+
Chi tiết

Nâng cấp thiết bị kiểm tra của mô hình HAWKEYE8000
Kiểm tra bên trong các sản phẩm điện tử và vật liệu nước ngoài của thành phẩm, kiểm tra khuyết tật

HAWKEYE9000
+
Chi tiết

Thiết bị kiểm tra hàng loạt các chi tiết nhỏ
Visual Error Message, chức năng giám sát I / O

TVX-IMT160 AXI
+
Chi tiết

Thiết bị chuyên dụng để kiểm tra các bộ phận điện và điện tử nhỏ
Cung cấp công nghệ tốt nhất với giá cả hợp lý

TVX-IM2000
+
Chi tiết

Thiết bị kiểm tra nhận ra tỷ lệ cao nhất có thể
Chất lượng tuyệt vời cho mục đích nghiên cứu

TVX-IM9000F
+
Chi tiết

Các thiết bị kiểm tra từ nhỏ đến trung bình
Thiết kế nhỏ gọn, bảo trì tiện lợi

TVX-IMT130
+
Chi tiết

Tốc độ kiểm tra cao nhất
Thành phần Shield, phần Solder Hidden tối ưu hóa phát hiện

TVX-IMT160

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP