Mobile Parts | Techvalley Co., Ltd.


Các ứng dụng

Nhấp vào biểu tượng bên dưới

Mobile Parts

Hệ thống AXI, tự động phát hiện các khuyết tật bằng cách sử dụng các hình ảnh kiểm tra có được thông qua phần mềm tự chụp hình được cài đặt trong thiết bị, có thể kiểm tra các mục khác nhau, Nó có khả năng phát hiện tuyệt vời đặc biệt là trong việc kiểm tra các bộ phận di động. Gần đây, vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm di động là một vấn đề toàn cầu. Điều này là do các sản phẩm xấu ảnh hưởng xấu đến sự nhận biết thương hiệu toàn cầu. Hệ thống AXI của Tech Valley là giải pháp tối ưu cho việc này.


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP