HAWKEYE1300K | Techvalley Co., Ltd.


AXI

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp vào tên mô hình dưới đây

Có thể kiểm tra tốc độ cao nhiều góc độ bằng cách áp dụng ống kép

HAWKEYE1300K

Các ứng dụng

  • Mobile Parts
  • PCB/FPCB
  • Camera Module
  • LED
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • ECU Board
  • Kiểm tra hoàn thiện các khuyết tật vết nứt bằng cách áp dụng thuật toán kiểm tra AI
  • Ứng dụng cửa che chắn chuyên dùng để kiểm tra sản phẩm cảm biến / dây nịt

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source Dual 130kV / 40W / 4㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 6.9M Pixels / 49㎛ Pixel size
Dimension & Weight (W)2,120㎜ X (D)1,254㎜ X (H)2,010㎜

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP