TVX-IL3205 | Techvalley Co., Ltd.


2D X-ray

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Ứng dụng của Detector kỹ thuật số công suất cao
Các ứng dụng kiểm tra khác nhau như sản phẩm khuôn đúc mật độ cao và đúc

TVX-IL3205

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • ECU Board
  • - Giảm tiếng ồn và xử lý hình ảnh
  • - Cần điều khiển và máy PC di chuyển cùng một lúc
  • - Detector giảm tiếng ồn với chức năng Image Correction
  • - Phân tích khuyết tật và cải thiện điều kiện làm việc
  • - Đo khoảng cách, góc, diện tích, kích thước bong bóng, v.v.

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 320 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 600mm x 800mm
Focal Spot 0.4mm x 0.4mm
Dimension (mm)(W x D x H) 2,200 x 1,800 x 2,200
Weight 4,500kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP