TVX-IMT160CT-S
(IMT160CT-S1) | Techvalley Co., Ltd.


Thiết bị kiểm tra X-quang 3D CT tự động

TVX-IMT160CT-S

(IMT160CT-S1)

Các ứng dụng

 • Mobile Parts
 • PCB/FPCB
 • Camera Module
 • ECU Board
 • Intenna/Antenna
 • Batteries
 • Thiết bị có khả năng kiểm tra các khuyết tật khác nhau bằng thiết bị thủ công 2D & 3D
 • Ghi CT tốc độ cao trong vòng <10 giây trên 1 điểm (dựa trên 1.200 lượt xem)
 • Thuật toán kiểm tra tự tạo được sử dụng để hỗ trợ kiểm tra tự động theo mong muốn của người dùng
 • Có thể thu được hình ảnh có độ phóng đại cao và độ phân giải cao bằng cách cài đặt Open Tube
 • Có thể sử dụng nhiều công cụ phân tích khác nhau bằng cách sử dụng VG Studio Max 3.3

Hình ảnh Kiểm tra
(hợp tác với VG)

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source 160kV / 25W / 0.5㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 6.9M Pixels / 49㎛ Pixel size
Scan Area Max. 460㎜ X 400㎜ / OBCT Area 250㎜ X 250㎜
Utility Power : 220VAC / Air : 5kgf/cm²
Dimension & Weight IMT160CT-S : (W)1,250㎜ X (D)1,550㎜ X (H)1,760㎜ / 2,200kg
IMT160CT-S1: (W)1,700㎜ X (D)2,400㎜ X (H)1,700㎜ / 3,500kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP