TVX-IMT160CT-S
(IMT160CT-S1) | Techvalley Co., Ltd.


Thiết bị kiểm tra X-quang 3D CT tự động

TVX-IMT160CT-S

(IMT160CT-S1)

Các ứng dụng

 • Mobile Parts
 • PCB/FPCB
 • Camera Module
 • ECU Board
 • Intenna/Antenna
 • Batteries
 • Thiết bị có khả năng kiểm tra các khuyết tật khác nhau bằng thiết bị thủ công 2D & 3D
 • Ghi CT tốc độ cao trong vòng <10 giây trên 1 điểm (dựa trên 1.200 lượt xem)
 • Thuật toán kiểm tra tự tạo được sử dụng để hỗ trợ kiểm tra tự động theo mong muốn của người dùng
 • Có thể thu được hình ảnh có độ phóng đại cao và độ phân giải cao bằng cách cài đặt Open Tube
 • Có thể sử dụng nhiều công cụ phân tích khác nhau bằng cách sử dụng VG Studio Max 3.3

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source 160kV / 25W / 0.5㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 6.9M Pixels / 49㎛ Pixel size
Scan Area Max. 460㎜ X 400㎜ / OBCT Area 250㎜ X 250㎜
Utility Power : 220VAC / Air : 5kgf/cm²
Dimension & Weight IMT160CT-S : (W)1,250㎜ X (D)1,550㎜ X (H)1,760㎜ / 2,200kg
IMT160CT-S1: (W)1,700㎜ X (D)2,400㎜ X (H)1,700㎜ / 3,500kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP