Phoenix3000(Phoenix2000) | Techvalley Co., Ltd.


ETC.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp vào tên mô hình dưới đây

Thiết bị kiểm tra chất nổ thiết bị di động
Kiểm tra an ninh

Phoenix 3000

(Phoenix 2000)

Các ứng dụng

  • Security
  • Dễ dàng kiểm tra đối tượng an ninh
  • Có thể kiểm tra nếu yêu cầu kiểm tra an ninh khác.
  • Sử dụng tại sân bay, bến cảng, bến cảng, trung tâm nghiên cứu, v.v ...
  • Cung cấp hình ảnh kiểm tra rõ ràng

Hình ảnh Kiểm tra


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP