TVX-IM2000 | Techvalley Co., Ltd.


2D X-ray

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Thiết bị chuyên dụng để kiểm tra các bộ phận điện và điện tử nhỏ
Cung cấp công nghệ tốt nhất với giá cả hợp lý

TVX-IM2000

Các ứng dụng

  • Mobile Parts
  • PCB/FPCB
  • Camera Module
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • - Tối ưu cho việc kiểm tra các bộ phận điện và phụ kiện điện và điện tử nhỏ
  • - Được trang bị công cụ xử lý hình ảnh mạnh mẽ
  • - Mô hình kinh tế với lợi thế bảo trì hợp lý
  • - Cung cấp hình ảnh chất lượng cao với chi phí.
  • - Visual Message Error và chức năng giám sát I / O

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 80 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 200mm x 200mm
Focal Spot 4um
Dimension (mm)(W x D x H) 750 x 760 x 1,200
Weight 400kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP