LED | Techvalley Co., Ltd.


Các ứng dụng

Nhấp vào biểu tượng bên dưới

LED

CSP (Chip Scale Package) là một công nghệ để giảm chi phí sản xuất của đèn LED và là một mục quan trọng trong ngành công nghiệp LED. Do quá trình đóng gói trở nên ngày càng phức tạp và khó khăn, việc kiểm tra trở nên ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, các khuyết tật có thể được phát hiện bằng cách kiểm tra các bộ phận điện cực của CSP Solder cho đèn LED bằng tia X. Chất lượng của phần điện cực Void, trạng thái của quả cầu hàn giữa các điện cực, và sự phân tách liên kết có thể được kiểm tra, giảm thiểu sai số chất lượng.


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP