ARIRANG 160CT | Techvalley Co., Ltd.


Một cú nhấp chuột 90 giây CT

ARIRANG 160CT

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • ECU Board
  • Batteries
  • Được trang bị một máy dò diện tích lớn có khả năng chụp ngay cả các bộ phận vừa và lớn tại thời điểm 350∅
  • Quét trong 90 giây cho phép kiểm tra các khuyết tật, vì vậy có thể quét hơn 300 lần chụp CT mỗi ngày
  • Căn chỉnh trục hoàn toàn tự động và hiệu chỉnh chùm tia để sử dụng thuận tiện

Hình ảnh Kiểm tra
(hợp tác với VG)

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source 160kV / 400W / 400㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 430㎜ X 430㎜ Large Area Detector
Scan Area (2D) 600㎜ X 800㎜ (H)
(CT) 350㎜ X 600㎜ (H)
Scan Time 90 seconds/ FOV
Utility Power : 220VAC
Dimension & Weight (W)2,500㎜ X (D)1,900㎜ X (H)1,900㎜ / 3,000kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP