TVX-IL1605(IL2205 / IL3205) | Techvalley Co., Ltd.


2D X-ray

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp vào tên mô hình dưới đây

Khả năng phát hiện khách quan (đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM)
Thiết bị kiểm tra với hiệu năng tuyệt vời và tính thực tiễn

TVX-IL1605

(IL2205 / IL3205)

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • Batteries
  • Thu hình ảnh nhanh và chính xác trong thời gian thực
  • Hiển thị đo lường khác nhau và chức năng chèn chú thích
  • Màn hình rộng được chấp nhận
  • S / W với chức năng kiểm soát Chế độ Detector
  • Sự ổn định tuyệt vời của bộ phận cốt lõi từ Hàn Quốc

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source IL1605 : 160kV / 640W / 1mm Focal Spot Size
IL2205 : 225kV / 800W / 1mm Focal Spot Size
IL3205 : 320kV / 800W / 1mm Focal Spot Size
Image Detection System Flat Panel Detector
Dimension & Weight IL1605 : (W)1,970㎜ X (D)1,290㎜ X (H)1,750㎜ / 2,400kg
IL2205 : (W)2,500㎜ X (D)1,500㎜ X (H)1,800㎜ / 4,000kg
IL3205 : (W)3,158㎜ X (D)2,263㎜ X (H)2,660㎜ / 14,000kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP