TVX-IL2205 | Techvalley Co., Ltd.


2D X-ray

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Ứng dụng công nghệ hình ảnh và điều khiển tự phát triển
Thiết bị kiểm tra chất lượng cao cung cấp hình ảnh tuyệt vời

TVX-IL2205

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • ECU Board
  • - Trung bình và nhỏ đúc chết và kiểm tra thành phần mật độ cao
  • - Phân tích cơ cấu khuôn mẫu chi tiết và chức năng cải tiến
  • - Khả năng phát hiện cao cấp của xử lý hình ảnh mạnh mẽ
  • - Thiết kế và cấu trúc để thuận tiện cho người sử dụng
  • - Hiệu quả hoạt động và chi phí bảo trì hợp lý

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 225 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 500mm x 750mm
Focal Spot 0.4mm x 0.4mm
Dimension (mm)(W x D x H) 2,000 x 1,800 x 2,200
Weight 3,500kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP