Lời nói đầu | Techvalley Co., Ltd.


Lời nói đầu

Lịch sử Techvalley là lịch sử của hệ thống kiểm tra X-ray công nghiệp Hàn Quốc.

Các ngành công nghiệp sản xuất đã buộc phải phát triển và sản xuất các thành phần và sản phẩm được tối giản hóa, tích hợp và chính xác hơn trong cuộc cạnh tranh toàn cầu căng thẳng này. Ngoài ra, tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt hơn và cứng nhắc đã được áp dụng để kiểm tra chất lượng cuối cùng của sản phẩm hoàn chỉnh. Do vậy, nhu cầu và kỳ vọng đối với các hệ thống thanh tra đã tăng lên rất đáng kể. Theo đó, sự cần thiết của công nghệ kiểm tra không phá hủy cũng tăng lên như là một phương pháp kiểm tra duy nhất mà không phá hoại các đối tượng kiểm tra. Là một giải pháp mạnh mẽ để kiểm tra không phá hủy, hệ thống kiểm tra X-ray đòi hỏi nhiều công nghệ tiên tiến như công nghệ điều khiển X-ray, máy phát năng lượng cao, thuật toán phân tích mức cao, máy quét ảnh số độ phân giải cao và phần mềm phân tích 3D.Vv

Với công nghệ riêng của mình, Techvalley đã phát triển các thành phần cốt lõi chính và các sản phẩm từ các hệ thống kiểm tra vừa và nhỏ đến các hệ thống tia X năng lượng cao. Techvalley đã cung cấp các loại hệ thống kiểm tra / phân tích công nghiệp X-ray cho tất cả các ngành công nghiệp bao gồm cả kim loại, điện / điện tử, bán dẫn, linh kiện ô tô, pháo hạng hai và container, Vv.

Như chứng minh bởi hơn 50 tình trạng bằng sáng chế và trí tuệ thuộc tính quan trọng, lịch sử Techvalley là lịch sử của hệ thống kiểm tra X-ray công nghiệp Hàn Quốc..

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP