TVX-IL1305 | Techvalley Co., Ltd.


2D X-ray

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Hiệu suất hoạt động hàng đầu đã được chứng minh
Thiết bị kiểm tra vật liệu đúc khuôn cỡ vừa và nhỏ

TVX-IL1305

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • - Áp dụng công nghệ lọc cho các mặt hàng bị lỗi khác nhau như bong bóng
  • - Phần mềm thu thập hình ảnh dễ sử dụng
  • - Hiệu suất cao về kiểm tra khuyết tật của chất dẻo
  • - Mô hình chung với thuật toán đặc biệt
  • - Tối ưu cho việc kiểm tra các vết nứt và kiểm tra chất lạ

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 130 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 200mm x 300mm
Focal Spot 0.4mm x 0.4mm
Dimension (mm)(W x D x H) 1,650 x 1,200 x 1,720
Weight 2,000kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP