HAWKEYE9020 AXI | Techvalley Co., Ltd.


AXI

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp vào tên mô hình dưới đây

Thiết bị kiểm tra tia X trong dòng 2.5D

HAWKEYE9020 AXI

Các ứng dụng

 • Mobile Parts
 • PCB/FPCB
 • Camera Module
 • ECU Board
 • LED
 • Intenna/Antenna
 • Batteries

HAWKEYE9020 AXI / 2.5D là một sản phẩm kiểm tra đã được nâng cấp lên 2.5D bằng cách nâng cấp phương pháp 2D hiện có. Đó là một công nghệ để kiểm tra và phân tích hình ảnh thu được thông qua phần mềm. Đặc biệt, nó phân tích các hình ảnh kiểm tra thu được từ các góc độ khác nhau trên đường dây, do đó có thể thực hiện kiểm tra chính xác hơn và chính xác hơn và có thể thực hiện kiểm tra các hình ảnh chồng chéo như các phần được che chắn và các mối nối hàn ẩn mà không thể kiểm tra được bằng 2D- Nó cũng có lợi thế là phát hiện khuyết tật bằng cách phân tích hình ảnh.

 • Laminography Slice CT, i-TOP, PTH, v.v.Thiết bị kiểm tra tự động áp dụng công nghệ phân giải chồng chéo.
 • Thực hiện kiểm tra tốc độ cao từ 0,4 giây đến 0,8 giây trên 1 điểm (tùy thuộc vào loại kiểm tra)
 • Thiết lập Macro (Dạy học) nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng Dữ liệu Gerber
 • Có thể áp dụng quản lý dữ liệu khách hàng như MES, SPC, Chức năng đánh giá

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source 110kV / 25W / 5㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 6.9M Pixels / 49㎛ Pixel size
Inspection Area Max.400㎜x400㎜/ Min.150㎜x100㎜
Utility Power : 220VAC / Air : 5kgf/cm²
Dimension & Weight (W)1,392㎜ X (D)2,105㎜ X (H)1,529㎜ / 2,500kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP