HAWKEYE8000(HAWKEYE9000) | Techvalley Co., Ltd.


AXI

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp vào tên mô hình dưới đây

Kiểm tra tạp chất và khiếm khuyết bên trong
các sản phẩm điện tử và thành phẩm

HAWKEYE8000 (HAWKEYE9000)

Các ứng dụng

  • Mobile Parts
  • Intenna/Antenna
  • Camera Module
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • Tối ưu hóa việc kiểm tra các vật thể lạ và khuyết tật trên máy tính di động và máy tính bảng
  • Loại băng tải an toàn không rò rỉ
  • Có thể sử dụng liên tục với thiết bị làm mát hiệu suất cao
  • Thu thập và phân tích hình ảnh tia X trong thời gian thực

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source 80kV / 100W / 0.5㎜ Focal Spot Size
Utility Power : 220VAC
Dimension & Weight (W)1,380㎜ X (D)760㎜ X (H)1,605㎜ / 800kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP