HAWKEYE1600K | Techvalley Co., Ltd.


AXI

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp vào tên mô hình dưới đây

Thiết bị kiểm tra tối ưu hóa đúc khuôn

HAWKEYE1600K

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • Tự động phát hiện sản phẩm tốt và xấu
  • Được trang bị phần mềm kiểm tra tự động không cần thao tác của người dùng
  • Chức năng phân loại và lưu trữ hình ảnh tự động
  • Tự động đánh dấu và trích xuất mẫu

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source 160kV / 800W / 400㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 6.9M Pixels / 49㎛ Pixel size
Dimension & Weight (W)2,200㎜ X (D)3,100㎜ X (H)2,200㎜ / 6,000 kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP