TVX-IMT130 | Techvalley Co., Ltd.


2D X-ray

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Các thiết bị kiểm tra từ nhỏ đến trung bình
Thiết kế nhỏ gọn, bảo trì tiện lợi

TVX-IMT130

Các ứng dụng

  • Mobile Parts
  • PCB/FPCB
  • Camera Module
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • - Các lĩnh vực ứng dụng của các hạng mục kiểm tra khác nhau
  • - Kiểm tra tốc độ cao, cực kỳ Nền móng chính xác
  • - Phát hiện Void, Dư thừa Chì, Thiếu, Hình dạng khuyết tật, vv
  • - Cải tiến tự động Auto Align nâng cao
  • - 100 % phần mềm đọc hình ảnh tự phát triển

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 130 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 200mm x 300mm
Focal Spot 1um
Dimension (mm)(W x D x H) 1,750 x 1,450 x 1,600
Weight 1,650kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP