Reel Counting | Techvalley Co., Ltd.


Các ứng dụng

Nhấp vào biểu tượng bên dưới

Reel Counting

Reel Chips có nhiều kích cỡ và chủng loại. Máy đếm tay cơ học thông thường có bất lợi là tốn nhiều thời gian và ít chính xác hơn.
Tech Valley đã phát triển thiết bị đếm cuộn cuộn tự động đầu tiên trên thế giới sử dụng X-quang vào năm 2013.
Tính đến năm 2017, chúng tôi đang sản xuất và cung cấp các mô hình thế hệ thứ 4.
Bạn có thể đếm các cuộn có kích cỡ khác nhau và tự hào có tốc độ đếm đáng kinh ngạc là 13 giây cho 180mm.


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP