TVX-IL1605 | Techvalley Co., Ltd.


2D X-ray

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Khả năng phát hiện khách quan (đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM)
Thiết bị kiểm tra với hiệu năng tuyệt vời và tính thực tiễn

TVX-IL1605

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • ECU Board
  • - Thu hình ảnh nhanh và chính xác trong thời gian thực
  • - Hiển thị đo lường khác nhau và chức năng chèn chú thích
  • - Màn hình rộng được chấp nhận
  • - S / W với chức năng kiểm soát Chế độ Detector
  • - Sự ổn định tuyệt vời của bộ phận cốt lõi từ Hàn Quốc

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 160 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 350mm x 300mm
Focal Spot 0.4mm x 0.4mm
Dimension (mm)(W x D x H) 1,970 x 1,290 x 1,750
Weight 2,400kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP