EAGLEYE 130CT
(EAGLEYE 160CT) | Techvalley Co., Ltd.


In-Line Automated CT

EAGLEYE 130CT

(EAGLEYE 160CT)

Các ứng dụng

 • EAGLEYE
  130CT
 • Mobile Parts
 • PCB/FPCB
 • Camera Module
 • ECU Board
 • Intenna/Antenna
 • Batteries
 • EAGLEYE
  160CT
 • Die Casting
 • ECU Board
 • Batteries
 • Độ chính xác kiểm tra cao và độ lặp lại với AI phần mềm
 • Thiết bị kiểm tra tốc độ cực cao dễ sử dụng
 • CT thiết bị có thể được sử dụng trong dây chuyền sản xuất

Hình ảnh Kiểm tra
(hợp tác với VG)

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source 130CT: 130kV / 40W / 4㎛ Focal Spot Size
160CT: 160kV / 300W / 2㎛ Focal Spot Size
Utility Power : 220VAC / Air : 5kgf/cm²
Dimension & Weight 130CT: (W)2,062㎜ X (D)2,549㎜ X (H)1,866㎜ / 3,200kg
160CT: (W)2,062㎜ X (D)2,549㎜ X (H)1,866㎜ / 3,200kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP