TVX-IM9000F(IM1300F) | Techvalley Co., Ltd.


2D X-ray

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp vào tên mô hình dưới đây

Thiết bị kiểm tra tự động ngoại tuyến được tối ưu hóa để
kiểm tra mặt cắt 2D với hiệu quả chi phí tốt nhất

TVX-IM9000F

(IM1300F)

Các ứng dụng

  • Mobile Parts
  • PCB/FPCB
  • Camera Module
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • Thiết bị thủ công 2D & 2.5D có khả năng kiểm tra các khuyết tật khác nhau
  • Chức năng Nghiêng máy dò 50 ° cho phép phân tích với mức độ phóng đại thấp nhất
  • Máy dò tia X cao độ phóng đại cao hơn so với các thiết bị tương đương khác
  • Thuật toán kiểm tra tự tạo được áp dụng để hỗ trợ kiểm tra tự động theo mong muốn của người dùng
  • Hỗ trợ chế độ thủ công, chế độ macro, chế độ tự động kiểm tra

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source IM9000F : 110kV / 25W / 5㎛ Focal Spot Size
IM1300F : 130kV / 40W / 5㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 6.9M Pixels / 49㎛ Pixel size
Utility Power : 220VAC
Dimension & Weight (W)1,775㎜ X (D)1,830㎜ X (H)1,820㎜ / 1,600kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP