TVX-IL4505CT | Techvalley Co., Ltd.


Ống tia X công suất cao chất lượng cao nhất

TVX-IL4505CT

(IL1605CT / IL2205CT / IL3205CT)

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • Phần mềm phân tích hình ảnh đẳng cấp thế giới
  • Áp dụng thao tác chính xác cao
  • Phân tích đa dạng các hình ảnh thu được

Hình ảnh Kiểm tra
(hợp tác với VG)

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source 450kV / 1,500W / 0.4㎜ Focal Spot Size
Image Detection System 430㎜ X 430㎜ Large Area Detector
Scan Area (2D) 600㎜ X 700㎜ (H)
(CT) 550㎜ X 550㎜ (H)
Dimension & Weight 3,275㎜(W) X 2,088㎜(D) X 2,865㎜(H) / 16,000 Kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP