Batteries | Techvalley Co., Ltd.


Các ứng dụng

Nhấp vào biểu tượng bên dưới

Batteries

Với X-ray, bạn có thể kiểm tra bề dày, khoảng cách, chiều dài, góc chính xác, hình dạng chính xác, xâm phạm khu vực, góc uốn cong, vv mà không cần phải tháo rời.
Hệ thống AXI của Tech Valley góp phần cho các tiêu chuẩn thiết kế pin và an toàn thông qua việc kiểm tra các loại pin khác nhau. Ngoài ra, nó có lợi thế là tự động hoá tất cả các công việc từ nhập và kiểm tra số lượng lớn các mẫu và phân loại các bộ phận bị lỗi bằng cách sử dụng phần mềm tự tạo và thuật toán.


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP