TVXA-ENIF3 (XRF) | Techvalley Co., Ltd.


ETC.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp vào tên mô hình dưới đây

X-quang Máy phân tích huỳnh quang
Máy phân tích di động

TVXA-ENIF3 (XRF)

Các ứng dụng

  • Analysis
  • Phân tích không phá hủy (loại và hàm lượng kim loại, ...)
  • Đo lường các loại và hàm lượng kim loại
  • Máy phân tích di động giúp người mới bắt đầu dễ dàng đo lường
  • Tổng hợp vật liệu, quản lý ngành công nghiệp môi trường, quản lý RoHS, kiểm soát chất lượng

Phân tích hình ảnh


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP