Dual Tube 3D CT | Techvalley Co., Ltd.


Hệ thống CT có khả năng phân tích xác minh thiết kế 3D

Dual Tube 3D CT

Các ứng dụng

  • R&D CT
  • High Power CT
  • Công nghệ CT kép đẳng cấp thế giới
  • Kỷ lục phân phối CT kép lớn nhất Hàn Quốc
  • Sở hữu các công nghệ cốt lõi phong phú và các bằng sáng chế liên quan
  • Sở hữu và cung cấp giáo trình tự giáo dục

Hình ảnh Kiểm tra
(hợp tác với VG)

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source Dual 800kV + 600kV
Image Detection System Flat Panel Detector
Dimension & Weight Room Type

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP