TVX-IL1105 | Techvalley Co., Ltd.


2D X-ray

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Thiết bị kiểm tra nhập cảnh dễ sử dụng
Hiệu suất cao và chi phí bảo trì hợp lý

TVX-IL1105

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • - Thiết kế thực tế và thiết kế tủ
  • - Cấu trúc che chắn kép cho sự an toàn của người dùng
  • - Thiết bị kiểm tra cấp nhập cảnh xem xét bảo trì
  • - Dễ dàng thay thế hàng tiêu dùng
  • - Có thể phát hiện ra các khiếm khuyết của các mặt hàng khác nhau

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 110 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 200mm x 300mm
Focal Spot 0.4mm x 0.4mm
Dimension (mm)(W x D x H) 1,650 x 1,200 x 1,720
Weight 1,950kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP