Camera Module | Techvalley Co., Ltd.


Các ứng dụng

Nhấp vào biểu tượng bên dưới

Camera Module

Mô-đun máy ảnh là một trong những phần quan trọng của điện thoại thông minh. Nếu mô-đun máy ảnh bị lỗi, sự phân hủy độ phân giải sẽ xảy ra. Khi máy ảnh được làm thành một bộ phim cao cấp, Chất lượng của mô-đun máy ảnh đang trở nên quan trọng hơn khi nó trở nên phức tạp hơn. Hệ thống AXI của Tech Valley cho phép bạn lắp ráp mô-đun máy ảnh. Chúng tôi kiểm tra ngay cả bên trong mà không thể nhìn thấy bằng thiết bị kiểm tra thị lực hiện có và góp phần nâng cao năng suất và chất lượng của khách hàng.


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP