ARIRANG 130CT | Techvalley Co., Ltd.


CT 10 giây 1 lần nhấp

ARIRANG 130CT

Các ứng dụng

  • Mobile Parts
  • PCB/FPCB
  • Camera Module
  • ECU Board
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • Phân tích chính xác 3D thông qua quét CT các bộ phận nhỏ hoặc diện tích lớn
  • Có thể quét các khuyết tật bằng cách mất 10 giây, vì vậy có thể thực hiện chụp CT cho một lượng lớn mẫu
  • Hoàn toàn tự động căn chỉnh trục và hiệu chỉnh chùm tia để sử dụng thuận tiện

Hình ảnh Kiểm tra
(hợp tác với VG)

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source 130kV / 40W / 4㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 5" Digital Flat Panel Detector
Scan Area (2D) 340㎜ X 440㎜ (H)
(CT) 150㎜ X 100㎜ (H)
Scan Time 10 seconds/ FOV
Utility Power : 220VAC
Dimension & Weight (W)1,400 X (D)1,600 X (H)1,700 / 2,500kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP