ENIF2-Standalone(XRD)
(ENIF2-Benchtop) | Techvalley Co., Ltd.


ETC.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp vào tên mô hình dưới đây

Hệ thống đo nhiễu xạ X-quang
Cơ cấu mẫu Thiết bị phân tích không phá hủy

ENIF2-Standalone (XRD)

ENIF2-Benchtop (XRD)

Các ứng dụng

  • Analysis
  • Cấu tạo của thiết bị phân tích không phá huỷ mẫu
  • Thu tín hiệu
  • Theo Luật của Bragg, kiểm tra hằng số mạng từ bước sóng và góc
  • Phân tích Định tính / Định lượng

Phân tích Dữ liệu Đỉnh và
So sánh

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Tube 30kV / 10mA
Goniometer Geometry(2axis) Theta, 2 Theta
Software Data collection

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP