ECU Board | Techvalley Co., Ltd.


Các ứng dụng

Nhấp vào biểu tượng bên dưới

ECU Board

Trong những năm gần đây, ô tô có các thành phần tiên tiến được chính xác và đa dạng như chất bán dẫn. Đặc biệt, ECU (Electronic Control Unit) là một phần để kiểm soát và kiểm soát toàn diện các cảm biến khác nhau gắn kết để đo và kiểm soát khối lượng tự, và nó là một phần quan trọng mà khoảng 100 đơn vị được lắp trên mỗi xe. Các khiếm khuyết nhỏ trong tín hiệu điều khiển có thể gây tử vong, nên không cho phép các khuyết tật tốt và cần phải kiểm tra tia X.


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP