PCB/FPCB | Techvalley Co., Ltd.


Các ứng dụng

Nhấp vào biểu tượng bên dưới

PCB / FPCB

Gần đây, thị trường SMT đã ngày càng trở nên nhỏ gọn và được tích hợp cao với các thành phần gói tiên tiến như BGA, QFP, Hệ thống trên Chip (SoC) và Gói trọn gói (PoP). Điều này đặc biệt là do thị trường mở rộng nhanh chóng và cạnh tranh giữa các máy tính bảng thông minh và máy tính bảng, đặc biệt là đối với các công ty toàn cầu. Hệ thống AXI của Tech Valley là hệ thống AXI tối ưu giúp khắc phục những hạn chế về kiểm tra của thiết bị kiểm tra quang học truyền thống (AOI).


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP