TVX-IMT300CT
(IMT225CT / IMT240CT) | Techvalley Co., Ltd.


Thiết bị phân tích chính xác cho dữ liệu chuẩn so với dữ liệu thực tế

TVX-IMT300CT

(IMT225CT / IMT240CT)

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • Chức năng chống méo hình ảnh bằng thiết bị quang học đặc biệt
  • Thiết bị CT tiên tiến có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau
  • Tự động giảng dạy và các chức năng đo lường khác nhau
  • Trang bị chức năng hiệu chuẩn tự động

Hình ảnh Kiểm tra
(hợp tác với VG)

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source IMT300CT: 300kV / 300W / 3㎛ Focal Spot Size
IMT225CT: 225kV / 10W / 0.9㎛ Focal Spot Size
IMT240CT: 240kV / 300W / 5㎛ Focal Spot Size
Dimension & Weight IMT300CT: (W)3,000㎜ X (D)2,100㎜ X (H)2,790㎜ / 6,000kg
IMT225CT: (W)2,469㎜ X (D)1,536㎜ X (H)1,796㎜ / 4,400kg
IMT240CT: (W)2,460㎜ X (D)2,100㎜ X (H)2,790㎜ / 5,300kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP