HAWKEYE9000L | Techvalley Co., Ltd.


AXI

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp vào tên mô hình dưới đây

Thiết bị kiểm tra tự động cho các sản
phẩm diện tích lớn như LED và BLU

HAWKEYE9000L

Các ứng dụng

  • LED
  • PCB/FPCB
  • Thiết bị ngoại tuyến 1.200 x 600 được tối ưu hóa cho các mẫu diện tích lớn
  • Kiểm tra lỗi hoàn chỉnh bằng cách áp dụng thuật toán kiểm tra AI
  • Thực hiện kiểm tra tốc độ cao từ 1,5 đến 2 giây trên 1 điểm (tùy thuộc vào loại kiểm tra)
  • Cài đặt Macro (Dạy học) nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng Dữ liệu Gerber
  • Có thể áp dụng quản lý dữ liệu khách hàng như MES, SPC, Chức năng Đánh giá

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
X-ray Source 110kV / 25W / 5㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 6.9M Pixels / 49㎛ Pixel size
Inspection Area 1,200mm X 600mm
Utility 220VAC / Air : 5kgf/cm²
Dimension & Weight (W)2,074㎜ X (D)2,641㎜ X (H)1,800㎜

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP