TVS-IMT240 CT | Techvalley Co., Ltd.


Smart 3D CT

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Thiết bị phân tích chính xác dữ liệu tiêu chuẩn so với thực tế.
Thiết bị CT tiên tiến có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

TVX-IMT240CT

Các ứng dụng

  • R&D CT
  • Micro CT
  • High Power CT
  • - Được trang bị với độ phân giải cao và độ phân giải cao hệ thống
  • - Chức năng hiệu chuẩn tự động
  • - Chức năng điều khiển Axis mật độ cao
  • - Phân tích độ phân giải cao thông qua tái tạo hình ảnh Zoom-in

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 240 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 450Ø x 400mm
Focal Spot 2um
Dimension (mm)(W x D x H) 2,500 x 1,750 x 2,200
Weight 6,500kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP