TVS-IMT160 CT | Techvalley Co., Ltd.


Smart 3D CT

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Thiết bị CT cho các bộ phận chính xác vừa và nhỏ
Hệ thống X-quang 3D CT có độ chính xác cao, độ phóng đại cao

TVX-IMT160CT

Các ứng dụng

  • R&D CT
  • Micro CT
  • - Chấp nhận ngôi chùa bằng đá với độ chính xác cao nhất
  • - Thiết kế và công nghệ sản xuất đẳng cấp thế giới
  • - Thân thiện với chức năng tự động canh lề
  • - Chương trình giáo dục tự phát
  • - Thiết bị CT được tối ưu hóa để kiểm tra và phân tích các bộ phận chính xác

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 160 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 500mm x 500mm
Focal Spot 4um (Option : 1um)
Dimension (mm)(W x D x H) 1,800 x 1,650 x 1,750
Weight 1,950kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP