TVX-IL2205 CT | Techvalley Co., Ltd.


Smart 3D CT

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Thiết bị kiểm tra mật độ cao xem xét tính thực tế
Được trang bị phần mềm phân tích dễ sử dụng

TVX-IL2205CT

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • R&D CT
  • High Power CT
  • - Thiết bị hiệu suất cao kết hợp tính thực tiễn
  • - Áp dụng các bộ lọc phân tích hình ảnh khác nhau
  • - Áp dụng máy dò X quang công nghiệp có độ phân giải cao
  • - Chức năng lưu ảnh và màn hình chia
  • - Thiết kế nhỏ gọn và cấu trúc thiết kế

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 225 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 250Ø x 350mm
Focal Spot 0.4mm x 0.4mm
Dimension (mm)(W x D x H) 2,300 x 1,400 x 1,500
Weight 3,550kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP