TVS-IMT225 CT | Techvalley Co., Ltd.


Smart 3D CT

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Thiết kế thân thiện với người sử dụng
Công suất cao, ống tia X liều cao

TVX-IMT225CT

Các ứng dụng

  • R&D CT
  • Micro CT
  • High Power CT
  • - Phần mềm phân tích hình ảnh đẳng cấp thế giới
  • - Chức năng chống méo hình ảnh bằng thiết bị quang học đặc biệt
  • - Cấu trúc che chắn hoàn hảo mà không bị rò rỉ phóng xạ
  • - Kiểm tra và đo lường diện tích lớn có khả năng lồng ghép với nhau
  • - Đo các kích thước khác nhau như khoảng cách, đường kính, góc và diện tích

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 225 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 450Ø x 400mm
Focal Spot 2um
Dimension (mm)(W x D x H) 2,500 x 1,600 x 2,100
Weight 4,500kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP