TVX-IL1605 CT | Techvalley Co., Ltd.


Smart 3D CT

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Thiết bị kiểm tra thành phần mật độ cao
Thiết bị kiểm tra CT tiên tiến vượt xa sự kiểm tra đơn giản.

TVX-IL1605CT

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • R&D CT
  • - Kích thước quét lớn nhất của ngành
  • - Cuộc sống kéo dài hơn với hệ thống làm lạnh được cấp bằng sáng chế
  • - Chức năng quét tốc độ cao với các kích cỡ khác nhau
  • - Phần mềm phân tích Hangul hướng dẫn sử dụng
  • - Áp dụng máy dò phẳng phẳng

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 160 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 250Ø x 350mm
Focal Spot 0.4mm x 0.4mm
Dimension (mm)(W x D x H) 1,900 x 1,600 x 1,530
Weight 2,100kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP