TVX-IL800 CT | Techvalley Co., Ltd.


Smart 3D CT

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Thiết bị CT chuyên về phân tích và nghiên cứu
Thiết bị CT tiên tiến với nhiều chức năng phân tích hình ảnh khác nhau

TVX-IL3205CT
TVX-IL800CT

Các ứng dụng

  • Die Casting
  • R&D CT
  • High Power CT
  • - Ống X-quang chất lượng cao
  • - Áp dụng của Manipulator Độ chính xác Cao
  • - Khả năng phân tích nhiều hình ảnh thu được
  • - Thiết bị CT chuyên về các công ty, viện nghiên cứu, trường đại học ...
  • - Khả năng trích xuất dữ liệu CAD thông qua thông tin bề mặt

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
TVX-IL320CT TVX-IL800CT
Tube Voltage 320 kV 800 kV
Detector Type Flat Panel Detector Flat Panel Detector
Dimension (mm)(W x D x H) 3,400 x 2,800 x 2,500 Custom Make
Weight 7,500kg Custom Make

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP