DUAL SOURCE CT | Techvalley Co., Ltd.


Smart 3D CT

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Thiết bị CT để phân tích và nghiên cứu chỉ dành cho các bộ phận có độ chính xác cao
Hệ thống CT với phân tích xác nhận thiết kế 3D

Dual Tube 3D CT

Các ứng dụng

  • R&D CT
  • High Power CT
  • - Có công nghệ Dual CT tầm cỡ thế giới
  • - Kinh nghiệm sản xuất phong phú năng lượng cao Dual CT
  • - Cung cấp số lượng lớn nhất của Dual CT tại Hàn Quốc
  • - Chương trình giáo dục tự phát
  • - Có sự phát triển công nghệ cốt lõi phong phú và các bằng sáng chế có liên quan

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage Max. 600 kV + 800 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 500mm x 500mm (Order product type)
Manipulator 4~8 Axis (Order product type)
Dimension (mm)
(W x D x H)
Unmanned & Room type
Weight Unmanned & Room type

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP