HAWKEYE9030 AXI/2.5D | Techvalley Co., Ltd.


AXI

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Sản xuất công nghiệp sáng tạo 4.0 Mô hình của thời đại
Tối ưu hóa hệ thống kiểm tra cho xây dựng nhà máy thông minh

HAWKEYE9010 AXI HAWKEYE9030 AXI

Các ứng dụng

 • Mobile Parts
 • PCB/FPCB
 • Camera Module
 • LED
 • Intenna/Antenna
 • Batteries
 • ECU Board

HAWKEYE9030 AXI / 2.5D là một sản phẩm kiểm tra đã được nâng cấp lên 2.5D bằng cách nâng cấp phương pháp 2D hiện có. Đó là một công nghệ để kiểm tra và phân tích hình ảnh thu được thông qua phần mềm. Đặc biệt, nó phân tích các hình ảnh kiểm tra thu được từ các góc độ khác nhau trên đường dây, do đó có thể thực hiện kiểm tra chính xác hơn và chính xác hơn và có thể thực hiện kiểm tra các hình ảnh chồng chéo như các phần được che chắn và các mối nối hàn ẩn mà không thể kiểm tra được bằng 2D- Nó cũng có lợi thế là phát hiện khuyết tật bằng cách phân tích hình ảnh.

 • - Tốc độ và tốc độ kiểm tra tốc độ cao
 • - 2.5D thông qua việc nâng cấp phương pháp 2D
 • - Khả năng phân tích hình ảnh chồng chéo của bảng gắn hai mặt
 • - Tối ưu hóa kiểm tra các bộ phận và sản phẩm điện và điện tử chính xác
 • - Tự động phát hiện và hệ thống phân loại tự động

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 110kV / 130kV
Focal Spot 7um
Dimension (mm)
(W x D x H)

1,050 X 1,610 X 1,403
1,500 X 2,150 X 1,600

Weight 1,000kg / 1,700kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP