HAWKEYE9000 | Techvalley Co., Ltd.


AXI

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Nâng cấp thiết bị kiểm tra của mô hình HAWKEYE8000
Kiểm tra bên trong các sản phẩm điện tử và vật liệu nước ngoài của thành phẩm, kiểm tra khuyết tật

HAWKEYE9000

Các ứng dụng

  • Mobile Parts
  • Camera Module
  • Intenna/Antenna
  • Batteries

HAWKEYE8000 mô hình nâng cấp thiết bị kiểm tra hiệu suất. Nó được trang bị phần mềm đọc ảnh do Tech Valley phát triển làm thiết bị kiểm tra được tối ưu hóa để kiểm tra máy tính bảng. Nó có thể được quét bằng thời gian thực với X-ray, và các hình ảnh thu được có thể được lưu trữ và phân tích một cách nhanh chóng và dễ dàng, để bên trong máy tính bảng có thể được phát hiện và các khuyết tật có thể được kiểm tra tự động. Khi hoạt động của mô hình HAWKEYE8000 đã phát triển xa hơn, nó là phần chính để duy trì thiết bị kiểm tra và các bộ phận kiểm tra với các bộ phận cốt lõi được cải tiến và hiệu suất của thiết bị như thiết bị làm mát.

  • - Các đối tượng Tablet PC nội bộ và kiểm tra chỉ có lỗi
  • - Cải thiện mô hình của các bộ phận chính và phần cốt lõi
  • - Tối ưu hóa tiện ích làm việc bằng cách sử dụng màn hình cảm ứng
  • - Thiết kế và sản xuất của Viện Công nghệ An toàn Hạt nhân
  • - Xét nghiệm hình ảnh thời gian thực kiểm tra hình ảnh và chức năng sử dụng

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 160kV
Dimension (mm)
(W x D x H)
1,250 x 1,600 x 1,450
Weight 1,150kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP