HAWKEYE6000L | Techvalley Co., Ltd.


AXI

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Thiết bị kiểm tra tự động cho LED PKG
Kiểm tra bóng hàn giữa điện cực Void và điện cực cho CSP

HAWKEYE6000L

Các ứng dụng

  • LED

HAWKEYE6000L sử dụng tia X để kiểm tra trạng thái của điện cực Phần Void của hàn CSP cho đèn LED và quả cầu hàn giữa các điện cực. Thiết bị kiểm tra chuyên nghiệp. Để thuận tiện cho người sử dụng, nó được tạo thành từ bảng và bao gồm 6 thanh điều khiển chuyển động trục. Phần mềm hình ảnh 100% tự phát triển của Tech Valley cho phép đo lường và quản lý hồ sơ. Diện tích kiểm tra tối đa là 1.200 mm x 450 mm. Tốc độ quét trên mỗi điểm là 1,3 giây. Bao bì LED và các công ty liên quan.

  • - Thiết bị kiểm tra tự động cho bao bì LED
  • - Diện tích kiểm tra tối đa (1.200mm x 450mm)
  • - 100% tự phát triển phần mềm đọc tự động
  • - Được trang bị phần mềm quản lý đo lường và ghi chép
  • - Loại bảng để thuận tiện cho người dùng

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 80kV
Focal Spot 4um
Inspection Area 1,200mm x 450mm
Dimension (mm)
(W x D x H)
1,520 x 2,000 x 1,910
Weight 2,150kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP