HAWKEYE8000 | Techvalley Co., Ltd.


AXI

Nhấp vào danh sách kiểm tra hoặc tên mô hình bên dưới để tìm hiểu thêm

Tablet PC và thiết bị kiểm tra điện tử
Kiểm tra bên trong các sản phẩm điện tử và vật liệu nước ngoài của thành phẩm, kiểm tra khuyết tật

HAWKEYE8000

Các ứng dụng

  • Mobile Parts
  • Intenna/Antenna

HAWKEYE8000 là một thiết bị kiểm tra độc quyền cho việc kiểm tra máy tính bảng được phát triển bởi công nghệ độc quyền của Tech Valley. Với phần mềm đọc ảnh được phát triển đặc biệt, bạn có thể tự động phát hiện ra chất lạ bên trong máy tính bảng và kiểm tra các khuyết tật. Nó có thể thu thập và phân tích ảnh X-ray trong thời gian thực một cách dễ dàng và nhanh chóng và sử dụng phương pháp màn hình cảm ứng để người dùng sử dụng phần mềm dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ngoài ra, máy phát tia X của chúng tôi đã được phát triển để sử dụng để bảo trì hợp lý và sử dụng thiết bị kiểm tra có tính cách mạng.

  • - Các đối tượng Tablet PC nội bộ và kiểm tra chỉ có lỗi
  • - Chụp ảnh kiểm tra tia X thời gian thực
  • - Giảm chi phí bảo trì với máy phát tia X tự phát triển
  • - Tối ưu hóa tiện ích làm việc bằng cách sử dụng màn hình cảm ứng
  • - Ứng dụng khóa kép an toàn

Hình ảnh Kiểm tra

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Tube Voltage 80kV
Focal Spot 0.4mm x 0.4mm
Inspection Area 614mm x 102mm
Dimension (mm)
(W x D x H)
1,400 x 760 x 1,600

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP