R&D CT | Techvalley Co., Ltd.


Các ứng dụng

Nhấp vào biểu tượng bên dưới

R&D CT

CT 3D dành cho R & D của Tech Valley thông qua một bảng tinh thể tinh thể độ chính xác cao và cơ chế Khung Cấu hình Chính xác cao để thu được hình ảnh tốt nhất.
Tính năng xử lý hình ảnh mạnh mẽ cải thiện độ tin cậy của hình ảnh bằng cách giảm các hiện vật gây ra bởi sự khác biệt mật độ và cải thiện độ chính xác bề mặt của hình ảnh 3D được hiển thị.
Mô đun đo lường CMM, ứng dụng CAD, Voxel và Mesh là giải pháp tốt nhất cho nghiên cứu và phát triển của bạn.


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP