Analysis | Techvalley Co., Ltd.


Các ứng dụng

Nhấp vào biểu tượng bên dưới

Analysis

Tech Valley đang nỗ lực để địa phương hóa các thiết bị phân tích như phát triển máy XRF di động (máy phân tích huỳnh quang tia X) phụ thuộc vào việc nhập khẩu lần đầu tiên ở Hàn Quốc.
SAXS (máy phân tích góc X-quang phân tán nhỏ) để phân tích các vật liệu nano, composit và polyme, XRD (máy phân tích nhiễu xạ tia X) để tổng hợp và phân tích các vật liệu mới Phát triển.
Thiết bị phân tích thung lũng Tech Valley rất dễ sử dụng và có thời gian đo ngắn, giúp người mới bắt đầu sử dụng dễ dàng.


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP