Security | Techvalley Co., Ltd.


Các ứng dụng

Nhấp vào biểu tượng bên dưới

Security

Thiết bị an ninh chuyên nghiệp sử dụng tia X có thể được sử dụng tại các sân bay, nhà ga, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, v.v ...
Nó có thể kiểm tra chất nổ như túi, đồ vật không xác định, giày dép, hộp trung bình và lớn, và có thể được chia thành loại lắp đặt và loại xách tay tùy thuộc vào ứng dụng.
Tech Valley có Phoenix Series, một thiết bị bảo mật chuyên nghiệp dễ sử dụng và nhanh chóng kiểm tra.


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP