Micro CT | Techvalley Co., Ltd.


Các ứng dụng

Nhấp vào biểu tượng bên dưới

Micro CT

Micro CT được trang bị với CT Micro Focus X-ray Source là thiết bị chuyên dụng để chụp và kiểm tra các bộ phận chính xác và các mẫu chính xác. Sự sắp xếp được thực hiện bởi kỹ sư chuyên nghiệp mỗi 4 ~ 6 tháng để duy trì hiệu suất và độ chính xác của thiết bị. 8 mặt hàng như điểm Đốm, MFT, SSP và Độ phân giải Máy dò được đo định kỳ bằng thiết bị đo độ chính xác cao.


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP