[Thông báo] Được công nhận là viện thử nghiệm được KOLAS công nhận lần đầu tiên trong ngành công nghiệp không phá hủy | Techvalley Co., Ltd.


Tin tức / Thông báo

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về Techvalley

[Thông báo] Được công nhận là viện thử nghiệm được KOLAS công nhận lần…

Quản lý      
  22-07-20

본문

 

 

Vào ngày 14 tháng 7 năm 2022, Techvalley được công nhận là viện thử nghiệm đầu tiên được KOLAS công nhận trong ngành công nghiệp không phá hủy trong lĩnh vực DR và CT.

KOLAS, một tổ chức chính phủ thuộc Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, hợp tác với 105 tổ chức chứng nhận lớn ở 104 quốc gia và xác định xem có nên chứng nhận một tổ chức thử nghiệm được công nhận quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế hay không.

Vì Techvalley được công nhận là tổ chức thử nghiệm được KOLAS công nhận, nó có thể phát hành báo cáo thử nghiệm của riêng mình và báo cáo thử nghiệm này có thể được sử dụng ở 104 quốc gia trên thế giới.


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP