[Phương tiện truyền thông] (Tin tức điện tử) HAWKEYE1000 Lựa chọn các sản phẩm phổ biến | Techvalley Co., Ltd.


Tin tức / Thông báo

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về Techvalley

[Phương tiện truyền thông] (Tin tức điện tử) HAWKEYE1000 Lựa chọn các …

Quản lý      
  21-06-24

본문Máy đếm chip HAWKEYE1000 của Techvalley đã được chọn là một sản phẩm 

phổ biến trong nửa đầu năm 2021 do tờ báo điện tử lựa chọn. Máy đếm chip HAWKEYE1000, được chọn trong hạng mục chất lượng xuất sắc, được chọn để công nhận độ 

chính xác, khả năng tái tạo và dễ sử dụng với phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) tự phát triển khác so với các công ty khác.


Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào liên kết đến bài viết.


▶ Tên phương tiện : Báo điện tử

▶ Ngày phát hành : 24/6/2021

▶ Link bài viết : https://www.etnews.com/20210617000195Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

Trung tâm CS

Truy vấn qua
điện thoại

Sản phẩm
+82-31-730-0825
A/S
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

Tư vấn trực tuyến

phẩm và A / S Liên hệ
Câu hỏi / AS
 TOP